Aromatherapy Sea Salt Body Scrub: 64oz (1/2 Gallon)